ΟΙ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η αρχιτεκτονική κληρονομιά του καπνού στον 20ό αιώνα / THE TOBACCO WAREHOUSES OF THESSALONIKI The architectural heritage of tobacco during the 20th century
Συγγραφέας : Σοφία Γκουβούση Σπυρίδων Ταβλίκος Sofia Gkouvousi Spiridon Tavlikos
Κατηγορία : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Έτος έκδοσης : 2018
Διαστάσεις : 21*29
Αριθμός σελίδων : 456
ISBN : 978-960-12-2398-8
Τιμή : 46,00 €
Περιγραφή : Το βιβλίο παρουσιάζει τα 88 κτίρια καπναποθηκών, εκ των οποίων τα 56 υφίστανται έως σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα η μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας εξελίχθηκε στο κυριότερο καπνεμπορικό κέντρο της Ελλάδας, με την εμπορία και επεξεργασία φύλλων καπνού να συμβάλλει ουσιαστικά στην άνθηση της οικονομίας της πόλης. Τα κτίρια των καπναποθηκών, μάρτυρες της οικονομικής ευημερίας και ανάπτυξης της καπνεμπορικής δραστηριότητας, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του αστικού τοπίου και στην εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών που τα περιέβαλαν, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της αρχιτεκτονικής - βιομηχανικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης. Η ανάλυση της χωροθέτησης, της μορφολογίας και του τρόπου κατασκευής αυτών των κτιρίων σε συνάρτηση με το χρόνο ανέγερσής τους, επεξηγεί τις ιδιαιτερότητες του μοντέλου ανάπτυξης που διαθέτουν, και τεκμηριώνει την αρχιτεκτονική τους υπόσταση και το ρόλο τους στη διαμόρφωση του περιαστικού τοπίου της πόλης. Η σημερινή τους κατάσταση αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της επανάχρησής τους, που τίθεται ταυτόχρονα σε αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό επίπεδο, δεδομένης της μοναδικής συγκέντρωσης των κτιρίων σε επιλεγμένα σημεία του αστικού ιστού. • H Σοφία Γκουβούση είναι Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός του Α.Π.Θ. Ο Σπύρος Ταβλίκος είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός του Α.Π.Θ. / The book presents the 88 tobacco warehouse buildings, 56 of which still exist in Thessaloniki. During the 20th century the biggest town of Macedonia became the major tobacco trade centre of Greece with the trading and processing of tobacco leaves contributing significantly to the city’s economic boom. Tobacco warehouse buildings, witnesses of the economic prosperity and development of the tobacco trade activity, played an important role in forming the urban landscape and the evolvement of the local communities that surround them, constituting an integral part of the architectural – industrial heritage of Thessaloniki. The analysis of their siting, morphology and construction method in relation with the time period of their erection explains the peculiarities of their development model and documents their architectural status and their role in shaping the suburban landscape of the city. Their current situation highlights the importance of their rehabilitation, simultaneously at an architectural and at an urban level due to the unique concentration of the buildings in selected parts of the urban fabric. • Sofia Gkouvousi has a Doctorate in Architectural Engineering, Department of Arcitecture, Faculty of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki. Spiridon Tavlikos is Architect Engineer, Aristotle University of Thessaloniki.
     
Αρχική σελίδα   Ιστορικό   Νέες κυκλοφορίες   Κατάλογος βιβλίων   Τιμοκατάλογος   Περιοδικά   Αναζήτηση   Επικοινωνία