ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ (Δ΄ έκδοση)
Συγγραφέας : Νικόλαος Χ. Νεοφύτου Χρίστος Ν. Νεοφύτου
Κατηγορία : ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠ. - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΕΧΝ/ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έτος έκδοσης : 2021
Διαστάσεις : 17*24
Αριθμός σελίδων : 548
ISBN : 978-960-12-2532-6
Τιμή : 45,00 €
Περιγραφή : Η παρούσα τέταρτη βελτιωμένη έκδοση του βιβλίου, εφοδιάζει με γνώσεις τόσο τους φοιτητές γεωτεχνικών και βιολογικών επιστημών, όσο και τους χρήστες των υδάτινων οικοσυστημάτων, σαν μια αναφορά για τις βιολογικές δραστηριότητες του χώρου που χρησιμοποιούν. Η ύλη του βιβλίου στην επανέκδοσή του συνεχίζει να είναι χωρισμένη σε εννιά κεφάλαια αλλά συμπεριλαμβάνει πενήντα νέα είδη ιχθύων. Όλα τα κεφάλαια έχουν εμπλουτισθεί με νέα δεδομένα, τα οποία αναφέρονται στις κυριότερες φυσικοχημικές ιδιότητες των υδάτινων μαζών (γλυκών και αλμυρών), στη φυσιολογία και την ανατομία των ψαριών, στην αναπαραγωγή τους, στη γεωγραφική κατανομή και μετανάστευση, στις τροφικές συνήθειές τους (οστεϊχθύες, χονδριχθύες, άγναθα), στην εκτίμηση της ηλικίας και του πληθυσμού τους, καθώς και στη διαχείρισή τους. Επιπλέον, περιγράφονται τα πιο σπουδαία είδη ψαριών που συναντιούνται στα γλυκά και θαλασσινά νερά της χώρας μας και όχι μόνο, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές γνώσεις που πρέπει να έχει αυτός που ασχολείται με τους ιχθυολογικούς διαχειριστικούς χειρισμούς των εσωτερικών και αλμυρών υδάτων. Η Ελλάδα περιβάλλεται στο μεγαλύτερο μέρος της από θάλασσα και συγχρόνως έχει ένα αξιόλογο ποσοστό γλυκών υδάτινων μαζών που προσφέρουν υγιεινές, ψυχικές, αισθητικές, τουριστικές, παραγωγικές και προστατευτικές ωφέλειες στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις του Έλληνα για ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Επιπλέον, στη διεθνή βιβλιογραφία οι οικολογικές μελέτες που διαπραγματεύονται τα τρεχούμενα νερά υστερούν σε αριθμό κατά πολύ από αυτές των λιμνών και των θαλασσών. Με γνώμονα τα παραπάνω οι συγγραφείς προχώρησαν στην επανέκδοση του βιβλίου. • Ο Νικόλαος Χ. Νεοφύτου είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο Χρίστος Ν. Νεοφύτου είναι ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
     
Αρχική σελίδα   Ιστορικό   Νέες κυκλοφορίες   Κατάλογος βιβλίων   Τιμοκατάλογος   Περιοδικά   Αναζήτηση   Επικοινωνία