ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Β΄ έκδοση)
Συγγραφέας : Αναστάσιος Σ. Νάστης Κωνσταντίνος Ν. Τσιουβάρας Ελένη Μ. Αβραάμ Ζωή Μ. Παρίση
Κατηγορία : ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠ. - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΕΧΝ/ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έτος έκδοσης : 2021
Διαστάσεις : 17*24
Αριθμός σελίδων : 176
ISBN : 978-960-12-2533-3
Τιμή : 16,00 €
Περιγραφή : Το βιβλίο βρίσκεται στη δεύτερη, αναθεωρημένη έκδοσή του και προσφέρει ουσιαστικότερη γνώση γύρω από την ορθολογική διαχείριση και βελτίωση των λιβαδιών που είναι προϋπόθεση για την αειφορική αξιοποίησή τους. Οι αναλύσεις που περιλαμβάνει απλοποιήθηκαν και οι παρεμφερείς απόψεις συναιρέθηκαν με σκοπό να είναι πιο εύληπτο και να βοηθήσει το διαχειριστή των λιβαδιών στη λήψη αποφάσεων. Απώτερος στόχος είναι η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, η αύξηση της παραγωγής ζωοκομικών προϊόντων, η βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας τους ώστε να βελτιωθεί η ευημερία των Ελλήνων, όσο αυτή εξαρτάται από τα λιβαδικά οικοσυστήματα. Το σύγγραμμα έχει εμπλουτισθεί με τα περιεχόμενα σχεδίου διαχείρισης λιβαδιών με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΚΥΑ 1058/71977, ΦΕΚ 2331/07.07.2017, καθώς και με στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις διαχρονικές απογραφές των λιβαδικών εκτάσεων της χώρας. Η ύλη του χωρίζεται σε δύο μέρη: Διαχείριση λιβαδιών και Βελτίωση λιβαδιών. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην απογραφή των λιβαδιών, στην ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων της λιβαδικής βλάστησης, στις απαιτήσεις των ζώων, στον υπολογισμό της βοσκοϊκανότητας, στην εκτίμηση της λιβαδικής κατάστασης και στη διαχείριση των λιβαδιών για πολλαπλούς σκοπούς. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την ανάλυση της κανονικής χρήσης των λιβαδιών, τα βασικότερα συστήματα βόσκησης, τις μεθόδους καταπολέμησης των ανεπιθύμητων ειδών, τη σπορά και λίπανση των λιβαδικών ειδών καθώς και τη βελτίωση της διατροφής και διαβίωσης των ζώων στα λιβάδια. • Οι συγγραφείς ανήκουν στο τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Οι Αναστάσιος Σ. Νάστης και Κωνσταντίνος Ν. Τσιουβάρας είναι ομότιμοι καθηγητές, η Ελένη Μ. Αβραάμ καθηγήτρια και η Ζωή Μ. Παρίση αναπληρώτρια καθηγήτρια.
Δείτε τα περιεχόμενα
     
Αρχική σελίδα   Ιστορικό   Νέες κυκλοφορίες   Κατάλογος βιβλίων   Τιμοκατάλογος   Περιοδικά   Αναζήτηση   Επικοινωνία